Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Powitanie
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dzień dobry Z tej strony Piotr, jestem tutaj nowy i postanowiłem założyć wątek powitalny Smile Pozdrawiam
Witamy w ICC i pozdrawiamy.
Witamy! Mamy nadzieję że zostaniesz z nami na długo Smile

(Lepiej później niż wcale xD)