Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: [GOLD] AfC: Reloaded
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Informacje:
1. Najlepsza (i jedyna) modyfiacka do CG powróciła!


Historia:
Spoiler :
v.0.0.0pre 2.08.14
Utworzenie projektu: AfC: Reloaded
v.0.1a 05.08.14
+ Dodany GUI
v.1.0b 16.08.14
+ Dodane wszystkie misje na Plutonie
v.1.1b 21.09.14
+ Dodano wszystkie misje na Fobosie
+ Dodano sceny lotu międzyplanetarnego
= Bardziej naturalne śmiecie
v.1.2b 29.03.15
+ Dodano nową misję na starej ziemi
= Naprawiono bugi z poprzednimi misjami
= Zmieniono Interfejs
= Przerobiono Misje
= Przeportowano do najnowszej wersji
= Zmeniono Soundtrack
v.1.3b 31.03.15
+ Dodano nową misję.
+ Dodano nową muzykę.
= Poprawiono Dziennik i Raport.
= Częściowo naprawiono błąd z misją 4.1.

Instalacja:
Spoiler :
1. Wypakowujemy paczkę do folderu z zainstalowaną grą
2. Tworzymy skrót colobot.exe z parametrem -datadir "afc"
3. Gotowe

Pobierz:
Dropbox
AKUALIZACJA
Co dodano?
Spoiler :
v.1.3b 31.03.15
+ Dodano nową misję.
+ Dodano nową muzykę.
= Poprawiono Dziennik i Raport.
= Częściowo naprawiono błąd z misją 4.1.
Pobierz:
DropBox