Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Odległość wykrywania funkcji 'radar();' zależna od stacji przekaźnikowych
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ostatnio sobie przegądałem posty w tym dziale i znalazł się post o takowej koncepcji 'patrz nazwa tematu' napisanego przez Raptorego w odpowiedzi na stację telewizyjną.
Pomysł polega na tym zeby ograniczyc odleglosc wykrywania funkcji 'radar();' poprzez stacje przekaznikowe.
W sensie, tym bardziej jest zlozona roztawienie sieci stacji przekaznikowych, tym bardziej jest efektywna maksymalna odleglosc wykrywania funkcji 'radar();'.
Taki ficzer przysłuzy sie blokada oszukiwania "nie kodowego" i nieco da grze wiecej akcji.