Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Fizyka
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
http://aklimx.sppieniezno.pl/nehepl/display.php?id=39

Można wykorzystać do zrobienia bardziej realistycznej Fizyki w grze. (nie myślcie że efekty będą takie same jak na Havok'u)
Fizykę prawdopodobnie, jeśli kiedykolwiek przepiszemy, to raczej na jakiś gotowy silnik fizyczny. Na przykład http://newtondynamics.com/forum/newton.php