Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Bug '=1'
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nie mam konta na Githubie ponieważ nie znam się na angielskim.

Colobot krzaczy przy tym:
Code:
CreateObject pos=17.00;13.00 dir=1.75 type=Derrick =1 proxyDistance=50
wywalając błąd:
http://tiny.pl/gxs83
Derrick ma być równy 1? Bo nie bardzo rozumiem jak to powinno zadziałać. Wygląda po prostu na to, że parser nie ma pojęcia co z tym =1 zrobić i wywala error.
(08-25-2015, 11:06 AM)tomangelo Wrote: [ -> ]Wygląda po prostu na to, że parser nie ma pojęcia co z tym =1 zrobić i wywala error.
I o to chodzi. Powinno raczej wywalać w grze okienko z errorem niż crash Smile
Technicznie, to jest jak być powinno, przecież wywaliło okienko z errorem. Tongue
Ale chyba domyślam się o co chodzi. Zamiast okienka "gra przestała działać" i wywalenia gry powinien być komunikat w grze, nie powodujący wyłączenia gry.
Powinno wyskoczyć okienko w grze "An error occured while trying to load the level", zerknę na to potem