Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Feature: Podstawowe poziomy do mods
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zrobiłem porty poziomów żeby mods nie wiało pustkami Big Grin
Lista:
  • Alludo @Simbax
  • Oficjalne poziomy użyktownika od epsiteca
Wcześniej zostało to wysłane na PW do @RaptorParkowsky ale postanowiłem to udostępnić.

Download:
https://www.dropbox.com/s/176m66nmp21neix/mods.zip?dl=1

Instalacja:
1. Wrzuć zawartość zip do data
2. Gotowe
Alludo już jest od dawna przeportowane do GOLDa...
(10-04-2015, 08:04 AM)Simbax Wrote: [ -> ]Alludo już jest od dawna przeportowane do GOLDa...
Ale nie do mods.
Oczywiście, że do mods, jak inaczej? https://github.com/MrSimbax/colobot-allu...stallation
Niezauważyłem... Zwracam honor Smile

BTW. Updated - Kilka błędów w scenach