Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: joystick.cpp i sound.cpp
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kolejne downloady zmodyfikowanych plików krzys_ha wygasły.
Ktoś może mi je przesłać?
Dam +

Z joystick.cpp sobie poradziłem.
Ktoś mógłby przesłać sound.cpp?
Dzięki! Big Grin
+1 Smile


Można zamknąć Smile
I mnie też, bo mój post z załącznikiem na Starym PPC ;P ...