Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Feature: Głębia pola
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Prawdopodobnie najlepszy graficzny ficzer który mogłem znaleźć Big Grin
Chyba każdy wie o co cho Smile
Dla niekumatych:
ftp://ftp.sgi.com/opengl/contrib/blythe/...ld.section
Źródło:
ftp://ftp.sgi.com/opengl/contrib/blythe/...de265.html
Przykładowy plik z Głębią Pola z 1997 roku:
https://www.opengl.org/archives/resource...book/dof.c
Przykładowy plik z Głębią Pola z 1999 roku:
https://www.cs.uaf.edu/~cs381/openglbk/dof.c

Obraz:
[Image: dof.jpg]
Ficzer dobry, ale nie bardzo, jeśli chodzi o kamerę główną w grze, która musi pozostać względnie czytelna. Chyba że chodzi o wykorzystanie w cutscenkach, kiedy tego typu efekt może być artystycznie przydatny i do woli regulowany, choć cutscenki inne niż większość obecnych animacji w GOLD nie są raczej pewne, a zastosowanie tego efektu do obecnych animacji odlotu, itp będzie wyglądało raczej dziwnie porównując obraz z resztą gameplaya.

Dodanie tego typu efektu i tak byłoby pewnie jedną z ostatnich rzeczy którą się robi, zarówno w animacjach CGI jak i w upiększaniu gry. W przypadku Colobota bardziej opłacalnym efektem podobnego typu byłoby użycie motion-blur.