Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Stronka z ciekawymi przykładami OpenGL since 1997
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ogólnie znalazłem fajną stronkę z przykładami kodowania w OpenGl z roku 1997.
Przy okazji stronka daje też pliki źródłowe tych programów!
Stronka:
https://www.opengl.org/archives/resource...s/redbook/
To jest tak stare (starsze nawet chyba od idei powstania oryginalnego Colobota...), że nie opłaca się tam nawet zerkać. Dziś pewnie część rzeczy się inaczej programuje w OpenGL, zwłaszcza gdy będziemy rozwijać nowsze silniki, nie tylko OpenGL 1.4.