Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Feature: Wyszukiwarka SatCom
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Wkurzało mnie że nie mogłem znaleźć informacji o typach.
Więc wymyśliłem wyszukiwarkę słów.
Polega w niej jak w wyszukiwarce plików Windows 7. Wyszukuje plik txt poprzez wpisanie słowa który plik txt zawiera.
Tylko że wyszukiwarka jest ograniczona do szukania w folderze help/%lng%/.
Oczywiście wyszukiwarka wbudowana w SatCom Big Grin
PRZYKŁAD:
Szukam: object.roll
Wyniki: object.txt, ...
https://github.com/colobot/colobot/issues/276
Z drugiej strony fakt, issue dotyczy tylko wyszukiwania w edytorze zamiast w całym SatCom.