Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Moje zabawy z kodem źródłowym Colobota.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
https://youtu.be/ZlHsD-1y4yE

[video=youtube]https://youtu.be/ZlHsD-1y4yE[/video]
Film przedstawia:
1. SatCom w menu
2. Ulepszone menu ćwiczeń
3. Poprawione tłumaczenie
4. Robby
5. Nowe komendy w konsoli
6. Naprawiony bug z skalą
7. Damage Alarm
Dobra robota wedug mnie powinno zostac dodane do normalnego colobota oprucz satcoma