Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: wiki
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Czy wiki będzie kiedykolwiek udostępniona dla wszystkich użytkowników? Jeśli nie, gdzie można zgłosić chęć o rejestrację?
Nie będzie oficjalnej wiki (przynajmniej na razie), zostanie zastąpiona przez tzw. SatCom Online. Fanowska już istnieje i jest dostępna tutaj: http://colobot.wikia.com/wiki/Home
szkoda, ze nie będzie oficjalnej wiki
z tej fanowskiej ciężko mi się korzysta
Wychodzę z założenia, że taka wiki nie jest potrzebna, wszystkie informacje są zawarte w samej grze, brakuje tylko ślicznego dostępu do nich poza grą.
Jedyny problem obecnie może dotyczyć bardziej technicznych spraw, typu kompilacja, tworzenie modów czy poziomów użytkownika. O ile kompilacja jest opisana na GitHubie, o tyle początkującemu użytkownikowi może być trudno odnaleźć dokumentację plików scene. Jak już będzie SatCom Online, tego typu sprawy będą wymagać jakiejś osobnej kategorii dla programistów.
Takie sprawy będą też opisane w SatComie, jeśli mnie pamięć nie myli. Napisać je można w każdej chwili.