Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: [CSGO] Skórki mojego Autorstwa :)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Przedstawiam skórki mojego autorstwa Smile
Wyglądają dosyć prowizorycznie. Ale to są moje pierwsze dzieła! Big Grin

Trochę tego sporo więc podzielę na grupy Wink

Jeżeli ci się spodobały nie zapomnij nacisnąć [Tak] i [Ulubione] przyciski na stronie STEAM pod każdym skinem Smile

Crimsoner Collection
Neon Trap Collection
Chromed Collection
Goldened Collection
Poza Kolekcjami