Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Problem z selectable=0
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zastanawiałem się czy da zrobić, żeby robot z parametrem selectable=0 budował budynki i produkował roboty także z parametrem selectable=0.

Chciałem użyć programu z "programobitew" do scenariusza "zbuntowanego-robota-który-buduje-własną-bazę-i-wysyła-działa-przeciwko-tobie", jednakże problem polega na tym, że kiedy robot buduje budynki można je zaznaczyć i zburzyć, a działa przejąć i wyłączyć... W programobitwach nie ma tego problemu, bo nie można ingerować podczas bitwy, jednak jest problem, gdy się chce zastosować to w userlevelach.

Jednakże jestem prawie pewien, że nie ma czegoś takiego w C-bocie, ani tym bardziej w scene co by miało sprawić, że budynki wybudowane przez selectable'a zero były też zero.

Mimo to postanowiłem jednak napisać na ten temat na forum, gdyż pomyślałem, że może ktoś zna inne rozwiązanie, albo zostanie coś takiego dodane w następnych aktualizacjach.

EDIT: Czy da się zrobić, żeby program uruchamiał się dopiero jak statek wyląduje?
(11-21-2016, 10:03 PM)bipel88 Wrote: [ -> ]EDIT: Czy da się zrobić, żeby program uruchamiał się dopiero jak statek wyląduje?

Musisz wpisać na początku programu:

while ( ismovie() != 0 ) wait(1);
OK, dzięki.