Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Niby gra o programowaniu, ale...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Mam pytanie: jak zostaną potraktowane w przyszłych wersjach C:GE fragmenty zręcznościowe?