Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Poziom Baterii
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam 
Potrzebuje pomocy a konkretnie jak skonstruować if ktory wykyrwa naladowanego w pelni powercella a jezeli go wykyrje to jedzie do niego 
Pozdrawiam
Możesz użyć funkcji radarall(), działa tak samo jak radar(), jednak zwraca tablicę obiektów zamiast pojedynczego obiektu.
Code:
object[] ogniwa = radarall(PowerCell); //można oczywiście dodać inne kryteria, takie jak odległość czy kierunek względem robota

Następnie tablicę ogniwa można przeszukać element po elemencie w poszukiwaniu potrzebnej baterii
Code:
for (int i = 0; i < sizeof(ogniwa); ++i) //sizeof zwraca ilość elementów w tablicy ogniwa
{
 if(ogniwa[i].energyLevel == 1.0)
   message(ogniwa[i].position);
}