Colobot Forum - International Colobot Community
Dynamiczne Cienie - Printable Version

+- Colobot Forum - International Colobot Community (https://colobot.info/forum)
+-- Forum: [Archive] New forum (2015-2019) (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=76)
+--- Forum: Polish Forums (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Forum: O wszystkim (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Thread: Dynamiczne Cienie (/showthread.php?tid=582)

Pages: 1 2


RE: Dynamiczne Cienie - DavivaD - 06-06-2015

Jak zauważyłem ze zdjęć raptorego z chatu do dynamiczne cienie zostały "częściowo" wprowadzone...
Gratuluję :-) .
Na jaką wersję zostaną kompletnie wprowadzone? 0.1.7? 0.1.8?