Colobot Forum - International Colobot Community
Fizyka - Printable Version

+- Colobot Forum - International Colobot Community (https://colobot.info/forum)
+-- Forum: [Archive] New forum (2015-2019) (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=76)
+--- Forum: Polish Forums (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Forum: O wszystkim (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Thread: Fizyka (/showthread.php?tid=646)Fizyka - DavivaD - 08-05-2015

http://aklimx.sppieniezno.pl/nehepl/display.php?id=39

Można wykorzystać do zrobienia bardziej realistycznej Fizyki w grze. (nie myślcie że efekty będą takie same jak na Havok'u)


RE: Fizyka - Simbax - 08-05-2015

Fizykę prawdopodobnie, jeśli kiedykolwiek przepiszemy, to raczej na jakiś gotowy silnik fizyczny. Na przykład http://newtondynamics.com/forum/newton.php