Colobot Forum - International Colobot Community
Bug: Odblokowane budynki - Printable Version

+- Colobot Forum - International Colobot Community (https://colobot.info/forum)
+-- Forum: [Archive] New forum (2015-2019) (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=76)
+--- Forum: Polish Forums (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Forum: O wszystkim (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Thread: Bug: Odblokowane budynki (/showthread.php?tid=671)Bug: Odblokowane budynki - DavivaD - 10-04-2015

Dam przykład 1 misji wulkani.
Normalnie Atomowej Elektrowni powinniśmy mieć po jej przebadaniu w ResearchCenter.
Obecnie jest od startu misji.
SCREEN:
[Image: 01lq2pkslcvy.png]