Colobot Forum - International Colobot Community
Feature: Journal - Printable Version

+- Colobot Forum - International Colobot Community (https://colobot.info/forum)
+-- Forum: [Archive] New forum (2015-2019) (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=76)
+--- Forum: Polish Forums (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Forum: O wszystkim (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Thread: Feature: Journal (/showthread.php?tid=678)Feature: Journal - DavivaD - 10-12-2015

Gdy przeglądałem pliki starych userlevelów zauważyłem to:
[Image: 82dtpohdgygb.png]
Zapewne odpowiadał za tą nieużywaną ikonę:
[Image: u8p6hvd86axj.png]

W KLand'sach plik journal odpowiadał za komentarz od autora.
Przykład:
[Image: dhu9j33th835.png]

Więc można by to przywrócić dla userleveli.
Pomysł 2/10?
Piszcie opinię o tym. Big Grin