Colobot Forum - International Colobot Community
Feature: Głębia pola - Printable Version

+- Colobot Forum - International Colobot Community (https://colobot.info/forum)
+-- Forum: [Archive] New forum (2015-2019) (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=76)
+--- Forum: Polish Forums (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Forum: O wszystkim (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Thread: Feature: Głębia pola (/showthread.php?tid=684)Feature: Głębia pola - DavivaD - 10-18-2015

Prawdopodobnie najlepszy graficzny ficzer który mogłem znaleźć Big Grin
Chyba każdy wie o co cho Smile
Dla niekumatych:
ftp://ftp.sgi.com/opengl/contrib/blythe/advanced99/notes/node268.html#depth_of_field.section
Źródło:
ftp://ftp.sgi.com/opengl/contrib/blythe/advanced99/notes/node265.html
Przykładowy plik z Głębią Pola z 1997 roku:
https://www.opengl.org/archives/resources/code/samples/redbook/dof.c
Przykładowy plik z Głębią Pola z 1999 roku:
https://www.cs.uaf.edu/~cs381/openglbk/dof.c

Obraz:
[Image: dof.jpg]


RE: Feature: Głębia pola - RaptorParkowsky - 10-18-2015

Ficzer dobry, ale nie bardzo, jeśli chodzi o kamerę główną w grze, która musi pozostać względnie czytelna. Chyba że chodzi o wykorzystanie w cutscenkach, kiedy tego typu efekt może być artystycznie przydatny i do woli regulowany, choć cutscenki inne niż większość obecnych animacji w GOLD nie są raczej pewne, a zastosowanie tego efektu do obecnych animacji odlotu, itp będzie wyglądało raczej dziwnie porównując obraz z resztą gameplaya.

Dodanie tego typu efektu i tak byłoby pewnie jedną z ostatnich rzeczy którą się robi, zarówno w animacjach CGI jak i w upiększaniu gry. W przypadku Colobota bardziej opłacalnym efektem podobnego typu byłoby użycie motion-blur.