Colobot Forum - International Colobot Community
Stronka z ciekawymi przykładami OpenGL since 1997 - Printable Version

+- Colobot Forum - International Colobot Community (https://colobot.info/forum)
+-- Forum: [Archive] New forum (2015-2019) (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=76)
+--- Forum: Polish Forums (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Forum: O wszystkim (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Thread: Stronka z ciekawymi przykładami OpenGL since 1997 (/showthread.php?tid=685)Stronka z ciekawymi przykładami OpenGL since 1997 - DavivaD - 10-18-2015

Ogólnie znalazłem fajną stronkę z przykładami kodowania w OpenGl z roku 1997.
Przy okazji stronka daje też pliki źródłowe tych programów!
Stronka:
https://www.opengl.org/archives/resources/code/samples/redbook/


RE: Stronka z ciekawymi przykładami OpenGL since 1997 - RaptorParkowsky - 10-18-2015

To jest tak stare (starsze nawet chyba od idei powstania oryginalnego Colobota...), że nie opłaca się tam nawet zerkać. Dziś pewnie część rzeczy się inaczej programuje w OpenGL, zwłaszcza gdy będziemy rozwijać nowsze silniki, nie tylko OpenGL 1.4.