Colobot Forum - International Colobot Community
Feature: Motion Blur - Printable Version

+- Colobot Forum - International Colobot Community (https://colobot.info/forum)
+-- Forum: [Archive] New forum (2015-2019) (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=76)
+--- Forum: Polish Forums (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Forum: O wszystkim (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Thread: Feature: Motion Blur (/showthread.php?tid=689)Feature: Motion Blur - DavivaD - 10-19-2015

Efekt rozmycia obrazu kiedy kamera jest w ruchu. (czy jakoś tak to nazwać)
Tut (rocznik: 01.02.2001):
http://what-when-how.com/opengl-programming-guide/the-accumulation-buffer-the-framebuffer-opengl-programming-part-1/ - część 1
http://what-when-how.com/opengl-programming-guide/the-accumulation-buffer-the-framebuffer-opengl-programming-part-2/ - część 2