Colobot Forum - International Colobot Community
Moje zabawy z kodem źródłowym Colobota. - Printable Version

+- Colobot Forum - International Colobot Community (https://colobot.info/forum)
+-- Forum: [Archive] New forum (2015-2019) (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=76)
+--- Forum: Polish Forums (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Forum: O wszystkim (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Thread: Moje zabawy z kodem źródłowym Colobota. (/showthread.php?tid=695)Moje zabawy z kodem źródłowym Colobota. - DavivaD - 10-30-2015

https://youtu.be/ZlHsD-1y4yE

[video=youtube]https://youtu.be/ZlHsD-1y4yE[/video]
Film przedstawia:
1. SatCom w menu
2. Ulepszone menu ćwiczeń
3. Poprawione tłumaczenie
4. Robby
5. Nowe komendy w konsoli
6. Naprawiony bug z skalą
7. Damage Alarm


RE: Moje zabawy z kodem źródłowym Colobota. - ...kuba... - 12-19-2015

Dobra robota wedug mnie powinno zostac dodane do normalnego colobota oprucz satcoma