Colobot Forum - International Colobot Community
wiki - Printable Version

+- Colobot Forum - International Colobot Community (https://colobot.info/forum)
+-- Forum: [Archive] New forum (2015-2019) (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=76)
+--- Forum: Polish Forums (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Forum: O wszystkim (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Thread: wiki (/showthread.php?tid=737)wiki - kompowiec - 03-11-2016

Czy wiki będzie kiedykolwiek udostępniona dla wszystkich użytkowników? Jeśli nie, gdzie można zgłosić chęć o rejestrację?


RE: wiki - Simbax - 03-11-2016

Nie będzie oficjalnej wiki (przynajmniej na razie), zostanie zastąpiona przez tzw. SatCom Online. Fanowska już istnieje i jest dostępna tutaj: http://colobot.wikia.com/wiki/Home


RE: wiki - olenup - 05-18-2016

szkoda, ze nie będzie oficjalnej wiki
z tej fanowskiej ciężko mi się korzysta


RE: wiki - Simbax - 05-20-2016

Wychodzę z założenia, że taka wiki nie jest potrzebna, wszystkie informacje są zawarte w samej grze, brakuje tylko ślicznego dostępu do nich poza grą.


RE: wiki - tomangelo - 05-20-2016

Jedyny problem obecnie może dotyczyć bardziej technicznych spraw, typu kompilacja, tworzenie modów czy poziomów użytkownika. O ile kompilacja jest opisana na GitHubie, o tyle początkującemu użytkownikowi może być trudno odnaleźć dokumentację plików scene. Jak już będzie SatCom Online, tego typu sprawy będą wymagać jakiejś osobnej kategorii dla programistów.


RE: wiki - Simbax - 05-20-2016

Takie sprawy będą też opisane w SatComie, jeśli mnie pamięć nie myli. Napisać je można w każdej chwili.