Colobot Forum - International Colobot Community
[CSGO] Skórki mojego Autorstwa :) - Printable Version

+- Colobot Forum - International Colobot Community (https://colobot.info/forum)
+-- Forum: [Archive] New forum (2015-2019) (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=76)
+--- Forum: Polish Forums (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Forum: O wszystkim (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Thread: [CSGO] Skórki mojego Autorstwa :) (/showthread.php?tid=739)[CSGO] Skórki mojego Autorstwa :) - DavivaD - 03-16-2016

Przedstawiam skórki mojego autorstwa Smile
Wyglądają dosyć prowizorycznie. Ale to są moje pierwsze dzieła! Big Grin

Trochę tego sporo więc podzielę na grupy Wink

Jeżeli ci się spodobały nie zapomnij nacisnąć [Tak] i [Ulubione] przyciski na stronie STEAM pod każdym skinem Smile

Crimsoner Collection
Neon Trap Collection
Chromed Collection
Goldened Collection
Poza Kolekcjami