Colobot Forum - International Colobot Community
Niby gra o programowaniu, ale... - Printable Version

+- Colobot Forum - International Colobot Community (https://colobot.info/forum)
+-- Forum: [Archive] New forum (2015-2019) (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=76)
+--- Forum: Polish Forums (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Forum: O wszystkim (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Thread: Niby gra o programowaniu, ale... (/showthread.php?tid=926)Niby gra o programowaniu, ale... - Liptonleon3 - 05-16-2017

Mam pytanie: jak zostaną potraktowane w przyszłych wersjach C:GE fragmenty zręcznościowe?