Colobot Forum - International Colobot Community
Poziom Baterii - Printable Version

+- Colobot Forum - International Colobot Community (https://colobot.info/forum)
+-- Forum: [Archive] New forum (2015-2019) (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=76)
+--- Forum: Polish Forums (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Forum: O wszystkim (https://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Thread: Poziom Baterii (/showthread.php?tid=968)Poziom Baterii - skort - 02-04-2018

Witam 
Potrzebuje pomocy a konkretnie jak skonstruować if ktory wykyrwa naladowanego w pelni powercella a jezeli go wykyrje to jedzie do niego 
Pozdrawiam


RE: Poziom Baterii - tomangelo - 02-04-2018

Możesz użyć funkcji radarall(), działa tak samo jak radar(), jednak zwraca tablicę obiektów zamiast pojedynczego obiektu.
Code:
object[] ogniwa = radarall(PowerCell); //można oczywiście dodać inne kryteria, takie jak odległość czy kierunek względem robota

Następnie tablicę ogniwa można przeszukać element po elemencie w poszukiwaniu potrzebnej baterii
Code:
for (int i = 0; i < sizeof(ogniwa); ++i) //sizeof zwraca ilość elementów w tablicy ogniwa
{
 if(ogniwa[i].energyLevel == 1.0)
   message(ogniwa[i].position);
}