Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Co jest planowane w następnej wersji Golda?
#8
Przede wszystkim celem jest przeniesienie możliwie jak najwięcej kodu poza silnik gry. Obecnie wszystkie animacje, logika czy fizyka są wpisane na sztywno w silniku. Tam gdzie to możliwe będziemy chcieli wprowadzić animacje szkieletowe (jak w przypadku astronauty czy kosmitów). W wyniku tych operacji możliwe ma być tworzenie własnych modeli przez twórców modów, bez konieczności grzebania w kodzie gry, oprócz tego astronauta będzie jednym, spójnym modelem, zamiast zbieraniny 10 różnych kawałków. No i modele będą mniej kanciate, będą też zawierać więcej detali.
Spoiler :
[Image: unknown.png]


Messages In This Thread
RE: Co jest planowane w następnej wersji Golda? - by tomangelo - 07-19-2015, 09:09 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)