Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kilka propozycji do forum
#3
Niepotrzebnie oddzielnie [issue] i [pr], github sam odpowiednio przekierowuje. Wystarczyłoby samo [issue].


Messages In This Thread
Kilka propozycji do forum - by DavivaD - 03-06-2017, 06:14 PM
RE: Dwie propozycje do forum - by Simbax - 03-06-2017, 06:46 PM
RE: Dwie propozycje do forum - by krzys_h - 03-06-2017, 10:08 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)