Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pierwszoroczniak programowania w potrzebie.
#2
Zakładając, że dzięki Colobotowi znasz podstawy programowania, myślę że warto zacząć na twoim etapie od programowania obiektowego z krótkim wstępem do uzupełnienia różnic w językach programowania, tzn.:

1. Typy danych w C#, alokacja pamięci, podstawy API, m.in. System.Console do operacji wejścia/wyjścia konsoli
2. Pętle (while, do while, for, foreach) i przetwarzanie warunkowe (if, switch)
3. Pojęcie klas i obiektów w C#
4. Tworzenie klas, dodawanie konstruktorów, metod, pól i właściwości, indeksatory
5. Hermetyzacja (zwana również enkapsulacją lub kapsułkowaniem), dostęp do danych w obiektach, modyfikatory dostępu (public, private, etc.)
6. Dziedziczenie i polimorfizm, podstawy diagramów klas z UML-a mile widziane
7. Interfejsy i klasy abstrakcyjne
8. Typy uogólnione, kolekcje
9. Wyjątki
10. Strumienie, dostęp do plików
11. Struktury, delegacje, wyrażenia lambda (opcjonalnie)
12. Graficzny interfejs użytkownika (opcjonalnie)

Należy zaznaczyć, że składnia C# różni się znacząco w niektórych kwestiach od składni CBota. Poza oczywistym brakiem funkcji występujących w CBocie do kontroli robotów, znajdziesz również występowanie wielu konstrukcji składniowych, które nie występują w innych językach, nawet w C++ czy Javie.

Przykładowe miejsce, gdzie możesz się douczyć: https://4programmers.net/C_sharp
"After three days without programming, life becomes meaningless."
~The Tao of Programming


Messages In This Thread
RE: Pierwszoroczniak programowania w potrzebie. - by tomaszkax86 - 03-09-2017, 05:29 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)