Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Co jest planowane w następnej wersji Golda?
#2
http://colobot.info/pl/colobot-gold-edition/
https://github.com/colobot/colobot/milestones
https://github.com/colobot/colobot#status-1
http://colobot.info/forum/forumdisplay.php?fid=62

Odpowiedzi na prawie wszystkie twoje pytania można bez problemu znaleźć... nawet bez wyszukiwarki, po prostu przeglądając naszą stronę i repozytorium.
[Image: XvN5CTW.png] [Image: UYXyyMS.png]


Messages In This Thread
RE: Co jest planowane w następnej wersji Golda? - by Simbax - 07-19-2015, 07:05 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)