Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: CeeBot - Światło w Tunelu
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zainteresowałem się sprawą kodu źródłowego C4S, więc zastanawiałem się gdzie jest oficjalny email współtwórcy CeeBot4, Otto Kölbla.
Poszukiwałem kontakt do niego aż znalazłem: http://people.epfl.ch/otto.koelbl .
Proszę zwrócić uwagę na zamieszkałe państwo, Szwajcaria! Epsitec mieści się też w Szwajcarii!
I dlatego myślę, że to jest najbardziej zbliżone info kontaktowe do tego człowieka.
Dobry search. Dla pewności jednak dopytamy się wraz z następnym listem do Pierre'a, jak nam odpowie na nasz aktualny list, który jest do wysłania (tak, TEN list, co od roku jest pisany i wysyłany, bo Szwajcaria to kraj daleki i egzotyczny, że światłowody nie wyrabiają...). Wtedy będzie wypadało napisać do niego osobiście, jeśli Pierre nie ma z nim kontaktu obecnie.
Co więcej, Epsitec współpracował z EPFL jeszcze za czasów współtworzenia komputerów Smaky, tak więc kontakt przez tę uczelnię ma jak najbardziej sens. Wink


(09-22-2015, 04:58 PM)RaptorParkowsky Wrote: [ -> ]Tak, TEN list, co od roku jest pisany i wysyłany, bo Szwajcaria to kraj daleki i egzotyczny, że światłowody nie wyrabiają...

Wait, co jeszcze stoi na przeszkodzie przed wysłaniem go?