Można je znaleźć w pobliżu ruin po programie Apollo.

LRV help