Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Feature: Journal
#1
Gdy przeglądałem pliki starych userlevelów zauważyłem to:
[Image: 82dtpohdgygb.png]
Zapewne odpowiadał za tą nieużywaną ikonę:
[Image: u8p6hvd86axj.png]

W KLand'sach plik journal odpowiadał za komentarz od autora.
Przykład:
[Image: dhu9j33th835.png]

Więc można by to przywrócić dla userleveli.
Pomysł 2/10?
Piszcie opinię o tym. Big Grin
Sorry for my English
[Image: 76561198127157465.png]


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)