Minęło dużo czasu od ostatniego wydania, gdyż członkowie TerranovaTeam nie mają już tyle czasu co kiedyś na pracę nad Colobotem. Najnowsze wydanie zawiera głównie poprawki błędów i zmiany od społeczności.

Najnowszą wersję można uzyskać z naszej strony pobierania, tak jak zawsze.

Ponadto mamy kilka ważnych uwag technicznych odnośnie aktualizacji. Zalecamy zapoznać się z nimi.


Uwaga dla użytkowników Windows 10: aktualizacja Windowsa do wersji 1809 powoduje crash przy włączaniu poprzednich wersji gry. Błąd znajduje się w bibliotece physfs, ale najnowsze wydanie posiada już odpowiednią poprawkę rozwiązującą ten problem. Wersje z gałęzi dev udostępniane na naszej stronie również są kompilowane z tą poprawką.

Uwaga dla użytkowników Linuxa: używamy teraz kontenera AppImage zamiast zwykłego dynamicznie linkowanego pliku wykonywalnego, więc najnowsze wydanie powinno działać na systemach nie starszych niż Ubuntu 18.04 LTS bez potrzeby czekania na aktualizację repozytoriów. Polecamy spróbować!

Uwaga dla użytkowników przenośnych wersji gry dla systemów Windows: Gra w wersjach niewymagających instalacji zapisuje teraz ustawienia i profile graczy w swoim własnym katalogu. Dotychczas dane te zapisywane były tak samo jak w przypadku wersji instalacyjnych gry, czyli C:\Users\NazwaUżytkownika\colobot\ lub skrótowo %UserProfile%\colobot\.
Aby po aktualizacji z poprzedniej wersji przenośnej gry przywrócić dotychczasowe zapisy stanu gry, programy, zainstalowane mody itd., należy skopiować całą zawartość katalogu colobot\ do katalogu saves\, który należy utworzyć lub wygenerować poprzez pierwszy rozruch gry.

Uwaga dla użytkowników używających wersji gry z repozytoriów dla systemu Linux: Zapisy są teraz przechowywane w katalogu $XDG_DATA_HOME/colobot lub w katalogu ~/.local/share/colobot, w tej kolejności. Jeśli nowe wydanie nie znajduje starych zapisów gry, to należy je przenieść ze starego folderu, którym może być ~/.local/share/colobot lub $XDG_CONFIG_DATA/colobot.


Lista zmian

 • Silnik
  • Dodano przełącznik synchronizacji pionowej w opcjach
  • Poprawiono wydajność (PR#1156, PR#1162 @AbigailBuccaneer)
  • Fonty są teraz konfigurowalne w osobnym pliku (fonts.ini)
  • Dodano limity prędkości gry (PR#1211 @suve)
  • Wartości pitch i roll są teraz w zakresie [-180,180) (PR#1235 @Vladislav Kuzkokov)
  • Menu debugowania jest teraz pod klawiszem F10, statystyki włącza się klawiszem F11 lub F12 (powodem zmiany jest ułatwienie debugowania w Visual Studio)
 • Tłumaczenia
  • Dodano tłumaczenie na język brazylijski (PR#1167, PRD#36 @badernageral)
  • Poprawki w czeskim tłumaczeniu (PR#1201, PRD#34 @nextghost)
  • Poprawki we francuskim tłumaczeniu (PR#1237 @Uposax)
 • Poprawki
  • Zniszczenie fabryki ogniw elektrycznych, gdy znajduje się w niej jakiś obiekt już nie crashuje gry (#1203 PR#1206 @iceslab)
  • Gra nie powinna już crashować na niektórych kartach graficznych Intela (#1194 PR#1206 @iceslab)
  • Tymczasowa poprawka crashów w trakcie interakcji z SatComem (#1128)
  • Naprawiono wklejanie znaków tabulacji do edytora kodu (#274 PR#1115 @B-CE)
  • Zmieniono lokalizację zapisów na Linuxie (#1212 PR#1213 @ananace)
  • Naprawiono skróty switch case w edytorze kodu
  • Poprawiono błąd w dokumentacji funkcji goto() (PRD#38 @OdyX)
 • Techniczne
  • Jenkins używa poprawki dla biblioteki physfs (naprawia crash na Windows 10 w wersji 1809)
  • Jenkins generuje plik AppImage
  • Dodano dodatkowe informacje dla Linuxowych paczek (PR#1205 @ananace)
  • Zdockeryzowano środowisko budowania w Jenkinsie
  • Dodano wsparcie kompilacji przy pomocy VS CMake/vcpkg
  • Proces budowania colobot-data jest teraz napisany deklaratywnie
  • Poprawiono kilka ostrzeżeń kompilatora GCC8 (PR#1192, PR#1199 @CHmSID)
  • Poprawiono użycie funkcji strncpy() w ModelOutput::WriteOldModel (PR#1239 @suve)
  • Poprawiono kilka ostrzeżeń lintera