Ta instrukcja wygląda podobnie do bloków try...catch, które można znaleźć w wielu wysokopoziomowych językach takich jak C++ czy Java. Z tą różnicą, że w catch() znajduje się warunek. Jeśli ten warunek stanie się prawdziwy, kod w bloku try zostanie przerwany, a kontrola przejdzie do bloku catch. Pozwala to na przerwanie programu w momencie wydarzenia się czegoś niespodziewanego. Na przykład, można sprawdzać czy mrówka jest w pobliżu i ewentualnie powrócić do bazy, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

O tej instrukcji nie było informacji w podręczniku CBOT. Została znaleziona w jednym z dokumentów, które dał nam EPSITEC razem z kodem źródłowym Colobota.